Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Czech POINT


Tato služba umožňuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům -  výpisům z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS), konkrétně z následujících registrů:
                                            
• Obchodního rejstříku
• Živnostenského rejstříku
• Katastru nemovitostí
• Rejstříku trestů
• Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby
• Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)
• Insolvenčního rejstříku
• a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona

 

Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání.
K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).
 

Czech POINT, provozovaný v síti pracovišť Hospodářské komory ČR, je stále nejlevnější v celé České republice.
Vydání ověřeného výpisu z: 1. strana další strana
Obchodního rejstříku 90 Kč 50 Kč
Živnostenského rejstříku 90 Kč 50 Kč
Katastru nemovitostí 90 Kč 50 Kč
Rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran) 100 Kč neúčtuje se
Registru řidičů - výpis bod. hodnocení osoby 60 Kč 50 Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 90 Kč 50 Kč
Registru MŽP ČR - (správa a kontrola agendy) 90 Kč 50 Kč
Insolvenčního rejstříku 90 Kč 50 Kč
     
Další služby:    
Přijetí podání podle § 72 živnostenského zák. 50 Kč  
Provedení autorizované konverze dokumentů(za každou i započatou stranu) 30 Kč  
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky bezplatně